Kumpulan LITRAK melancarkan kaji selidik kepuasan pengguna lebuhraya