Kempen Keselamatan Jalan Raya untuk Penunggang Motosikal di LITRAK

 
 
 
 
Foto-foto sekitar Kempen Keselamatan Jalan Raya untuk Penunggang Motosikal di LITRAK.
 
Kempen ini melibatkan penyertaan seramai 100 orang daripada pelajar dari Pusat Giat Mara Puchong, warga kerja LITRAK dan SPRINT.
 
Kempen ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada peserta terlibat dan memberi pendedahan tentang peri pentingnya keselamatan jalan raya, khususnya ketika menunggang motosikal.
 
Kempen ini diadakan di Kompleks Operasi LITRAK, dengan kerjasama Wazi Motor – Wazi Abdul Hamid